Det vinnande laget "KEDJ-A" tillsammans med juryn.

Den 9 september höll Smart Built Environment en webbsändning tillsammans med IQ Samhällsbyggnad. Vi visade upp resultat från Smart Built Environment och är med på final i innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande.

KEDJ-A, det vinnande bidraget

Det vinnande laget med bidraget "KEDJ-A" består av deltagarna:

  • Klas Hall, Kompetenspartner
  • Elisabet Höglund, Tyréns
  • Dennis W Schörling, OMoment 22
  • Johan Thorell, WSP

I Innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande utvecklas innovativa idéer för ett hållbart samhällsbyggande. I tävlingen träffas kollegor från olika delar av sektorn för att tillsammans hitta lösningar på komplexa problem. Deltagarna arbetar tillsammans fram affärsmässiga innovationer som möter utmaningen: "Att med digital teknik skapa slutna och säkra materialflöden och minska utsläppen i anläggningsbyggande med bibehållen eller förbättrad funktionalitet hos slutprodukten."

Under en spännande final presenterar de fyra tävlande lagen sina tävlingsbidrag och du är med när juryn korar det vinnande laget. Du som är nyfiken på hur en innovationstävling funkar får höra tävlingens projektledare berätta mer om arbetet som tagit oss fram till finalen.

För att ta tillvara, bygga vidare på och utveckla den kunskap och de resultat som tagits fram inom Smart Built Environment genomför vi ett antal synteser. I samband med innovationstävlingens final berättar vi mer om resultatet av arbetet. Du får också höra hur det påverkar riktningen framåt för Smart Built Environment och hur IQ Samhällsbyggnad tar resultaten vidare till sina medlemmar.

Se webbsändingen igen!