Illustration som visar processen analogt och digitalt.
Illustration: Frida Panoussis

Idag finns information om material som används vid ett anläggningsbygge oftast som analoga följesedlar eller som avfallsstatistik som presenteras i efterhand.

Tecknad hand med mobiltelefon med texten "digitalt kvitto".
Illustration: Frida Panoussis

Tävlingsbidraget gör det möjligt att samla in data digitalt. Informationen kan därigenom presenteras för användaren i realtid, löpande under projektet och som sammanställd information för uppföljning. Plattformen ger bättre kontroll av materialflöden, ekonomiska flöden samt skapar underlag för ökad resurseffektivitet och bättre kostnadskontroll för byggentreprenören i anläggningsbyggandet.

Lösning skapar en digital kedja av information som ger en stor affärsnytta för merparten av alla berörda aktörer i anläggningsbyggandet. Den grundläggande överblicken över material- och avfallsflöden behövs för att kunna skapa ett cirkulärt digitalt anläggningsbyggande.

Tävlande i Lag 1

Klas Hall, Kompetenspartner, Elisabet Höglund, Tyréns, Dennis W Schörling, OMoment 22 och Johan Thorell, WSP