Vad är en innovationstävling?

Tidplan för tävlingen

• 5-6 december 2019. Labb 1 i Göteborg med fokus på lagindelning, inspiration och att lära känna varandra. • 27-28 januari 2019. Labb 2 i Stockholm. • 2-3 mars. Labb 3 • 23-24 mars. Labb 4 • 23-24 april. Labb 5

Deltagarna formar lag och praktiserar en process för att ta fram lösningar på en utmaning kopplad till digitalisering och cirkulära, säkra och resurseffektiva materialflöden i anläggningssektorn. Hela processen coachas av erfarna innovations- och processledare vars avsikt är att leda lagen i önskad riktning. Deltagarna får också möjligheten att hämta inspiration och kunskap från innovationsledare, entreprenörer och forskare.

En innovationstävling – varför då?

Tävlingen ger den som deltar möjlighet att arbeta tillsammans med individer från andra organisationer med tydlig framåtanda. Det är en personlig utvecklingsmöjlighet och ett utmärkt tillfälle att bygga nätverk. Deltagarna är med och utvecklar affärsmässiga innovationer som möter utmaningen:

Att med digital teknik skapa slutna och säkra materialflöden och minska utsläppen i anläggningsbyggande med bibehållen eller förbättrad funktionalitet hos slutprodukten.

Det kan till exempel innebära:

  • Att finna effektivare metoder och tekniker för att rena, transportera och återanvända förorenade massor vid landets många exploateringar och infrastruktursatsningar.
  • Att med hjälp av digitala teknologier säkerställa att rätt material och rätt mängder hamnar på rätt plats på ett effektivt sätt.

Det kan också innebära något helt annat som återstår att upptäcka!

I tävlingen får deltagarna också praktisera en metodik för innovation och bygga relationer inom sektorn och mellan sektorer. Målet är att alla deltagande ska kunna dra nytta av lärdomarna och det utökade nätverket i sina yrkesroller.

Hur går innovationstävlingen till?

Innovationstävlingen genomförs under fem så kallade “labb” som äger rum på olika platser runt om i Sverige. Ett labb är en konferens och mötesplats som pågår i en till två dagar. På labben varvas inspirationsföreläsningar med utbildning, praktik och arbete med innovationskoncepten. Tävlingsdeltagarna förväntas lägga vardagens arbetsuppgifter åt sidan och helhjärtat fokusera på innovationerna, lärande och skapandet. Närvaro vid samtliga fem labbar förväntas av deltagaren.

Vilka är deltagarna i innovationstävlingen?

I tävlingen deltar yrkesverksam inom samhällsbyggnadssektorn, akademin eller från andra sektorer som samhällsbyggnadssektorn har kunskapsmässig och erfarenhetsmässig nytta av att samarbeta med. Deltagarna är till exempel projektledare, teknikexpert, forskare, systemutvecklare, affärsutvecklare eller affärsområdeschef. Tävlingens deltagarna besitter en mångfald av roller för att skapa en dynamiska och kreativa processer.

En förutsättning är också att de deltagande organisationerna som representeras vill vara med och driva utvecklingen mot ett hållbart samhällsbyggande.

Hur länge pågår innovationstävlingen?

Innovationstävlingen inleds med ett första labb den 5-6 december 2019 och pågår till och med sommaren 2020.

Hur får jag veta mer om innovationstävlingen?

Om du är nyfiken på tävlingen och vill följa resultaten får du gärna höra av dig till tävlingens projektledare Martin Andersson.

Det går också bra att kontakta info@smartbuilt.se vid frågor.

Fakta

ID-nr: S-2019-05 Beviljat i: Strategiska projekt hösten 2019 Projektledare: Martin Andersson, Bogg