Hela den tävlande gruppen på bild
Innovationstävlingens deltagare

Lag 1:

Rådgivande grupp och myndighetsgrupp

Den rådgivande gruppen för tävlingen består av: • Camilla Byström, InfraSweden • Kristina Gabrielii, Smart Built Environment • Martin Sjöberg, IVL • Mårten Sohlman, SBMI I tävlingen finns också en myndighetsgrupp med representanter från Vinnova, SGI, Trafikverket, Energimyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket och Svenska Institutet

 • Klas Hall, Kompetenspartner
 • Elisabet Höglund, Tyréns
 • Dennis W Schörling, OMoment 22
 • Johan Thorell, WSP

Lag 2:

 • Gauti Asbjörnsson, Chalmers
 • Petra Brinkhoff, NCC
 • Micael Larsson, Microsoft
 • Markus Rönnegård, WSP

Lag 3:

 • Björn Kalman, VTI
 • Csaba Prokec, Ängelholms Geodesi
 • Anton Tholberg, WSP
 • Lena Furuhovde Bjerking

Lag 4:

 • Felix Magnusson, Tyréns
 • Marjan Mousavi, RISE
 • Martin Tengsved, Swerock
 • Carl Zide, Massbalans