Projektet ska färdigprojektera, materialspecificera, tillverka och utvärdera 10 moduler som kan senare sammanbyggas till en 120m länga cykelväg.

Arbetet bidrar till att utveckla nya digitala verktyg och säkerställa att innovationen integreras i den pågående digitaliseringen av branschen. På så sätt ska det ta konceptet närmare marknaden, och närmare de förväntade positiva effekter som det förväntas innebära.

Projektet innebär också en anpassning av lösningen till marknaden. Det presenterar en tillverkningsprocess och ett antal moduler redo för marknaden som kan först testas och utvärderas.

Fakta

ID: UI-2021-2

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Jean Huvelle, ModC Networks AB