Nya former av för lokal tillverkning av stickat växer fram i Norden, genom spridningen av digital design och tillverkning. Textilindustrin forskar och utvecklar 3D-stickning som ett effektivt sätt att producera intrikata material med integrerade detaljer och egenskaper. Varierande materialegenskaper, flerskiktiga material och tredimensionella produkter är exempel, alla framställda i ett enda trådsystem.

Genom tekniken Complete Garment Knitting (CGK) skapas helt nya möjligheter till gränsöverskridande arbete. Tekniken består i att en datorstyrd stickmaskin, genom helt ny teknik, kan sticka ett helt plagg i ett trådsystem utan montering i efterhand. Detta är revolutionerande då det möjliggör att skapa tredimensionella former direkt i stickproduktionen – en textil motsvarighet till 3D-skrivare. Trots det är textil nästan outforskat som material inom samhällsbyggandet. Kanske är det just för att textilier redan har en självklar plats i arkitekturen (mattor, draperier, gardiner, möbler) som det nästan är helt förbisett som ett byggmaterial eller något att applicera i byggprocesser?

Utifrån byggvärldens perspektiv finns det flera fördelar med textila material och produktionstekniker. Hög grad av digitalisering, snabba tillverkningscykler och
låg produktionskostnad gör det smidigt att arbeta med, i skalor som relaterar till både rum och bebyggelse.

Textil i allmänhet och 3D-stickning i synnerhet, bygger på industriella och materiella principer som har en stor potential att ta sig an dagens, och framtidens, utmaningar inom samhällsbyggandet. Textilier har låg vikt och en stor variation av egenskaper som går att designa, och kan framställas i processer med relativt sett låg energiåtgång och minimalt med restprodukter.

Projektet vill sammankoppla industriella processer inom textilindustrin med behov inom byggbranschen. Konkret handlar det om att koppla samman digital arkitektonisk gestaltning och projektering med en digital produktionskedja i textilindustrin. På det sättet kan vi ta in textil som en möjlig lösning på utmaningar som vår gestaltade livsmiljön står inför - där form, teknik, estetik och ekonomi kan gå hand i hand.

Film: Bygg kompetens – system för omställning

Vill du veta mer om projektet? Hör Matilda Norberg och Edvin Bylander berätta med i den här installationen av Bygg kompetens.

Fakta

ID: i3-2
Beviljat i: Innovationsidén 3
Projektledare: Edvin Bylander, Our Group AB