Varför accepterar vi att byggbranschen levererar långsamma bostäder som inte är ekonomiska överkomliga för många, byggs med icke-återbrukbara byggdelar och släpper ut enorma mängder koldioxid? Vi bestämde oss för att inte acceptera det. istället utmanar vi nu byggbranschen genom att utveckla nästa generations modulariserade bostadslösning för flerbostadshus byggda med KL-trä – No Construction.

Företag som exempelvis Tesla och Northvolt har inom sina respektive marknadsområden redan visat att det är möjligt att utveckla cirkulär teknik och samtiudigt driva en ekonomiskt väl fungerande verksamhet. Vårt projekt, No Construction, har målsättningen att bli dessa företags motsvarighet inom bostadsbyggandet.

Det borde vara enkelt att bygga energieffektiva och cirkulära bostadsprojekt. Men för att vara ärlig, med dagens konventioner och mångfalden av regleringar inom konstruktion och energieffektivitet, är det långt ifrån lätt. No Construction hjälper till att förändra detta genom att göra det möjligt för bostadsutvecklare i Sverige och runt om i världen att bygga hållbart i KLträ genom att licensiera vår cirkulära husteknologi – våra patenterade ritningar och 3Dmodeller.

Hur gör vi då för att uppnå cirkularitet i bostadsbyggandet? Vi använder design och
förenklad modularisering som redskap för att skapa demonterbara och återbrukbara flerbostadshus som kan uppföras på mer än en plats under sin livslängd, vi kallar metoden "Circularity by Design". Genom vår patenterade modulariserng av stora byggdelar och okomplicerade gränssnitt åstadkommer vi en maximerad och effektiv prefabricering av återbrukbara byggdelar samt minimering av den mängd konstruktionsmassa som används vid tillverkningen av varje byggdel. Ytterligare en avgörande aspekt av vårt sätt att bygga är att ett No Construction hus aldrig behöver rivas och skapa svårhanterbara och förorenande rivningsmassor. Iställer demonteras huset lika enkelt som det en gång monterades.

Vi namnger våra byggdelar med egna namn för att understryka det unika och annorlunda i dess utformning och för att ge varje del i byggsystemet en identitet. V kallar dem bland annat Cases, Boxes, Layers och Yards. En del av dessa byggdelar är högföradlade produkter som tillverkas i avancerade fabriksmiljöer, andra är enklare element som slutmonteras on-site.

Denna uppdelning i olika byggdelskategorier utifrån förädlingsgrad säkerställer en bra total projektekonomi och gör No Constructions cirkulära teknologi tillgänglig för bostadsbyggare och, i förlängningen, för de många människorna.

Avslutningsvis, vi har ingen tid att spilla om vi vill rädda klimatet och planeten.

Att bygga miljövänligt och skonsamt för miljön är en viktig del av helheten för att klara uppsatta globala miljömål. I och med No Construction vill vi bidra med en del av detta nya bostadsbyggande.

Fakta

ID: i4-6
Beviljat i: Innovationsidén 4
Projektledare: Carl Edvall Nicevski, Prefab Design System Stockholm AB