Projektet syftar också till att ge vägledning och inspiration till sektorns aktörer, såväl offentlig sektor med kommuner och myndigheter som näringslivet och akademin.

Ytterst är målen minskad miljöpåverkan i nybyggnad och renovering, minskning av byggtid från planering till färdigt projekt, minskning av byggkostnader samt ny affärslogik. Projektets mål är att genomföra och dokumentera en omvärldsspaning över initiativ, satsningar, arbetssätt, former, system och verktyg i andra länder, som har bidragit till och gett förutsättningar för innovativa lösningar för en effektivare och mer hållbar samhällsbyggnadsprocess med digitalisering eller industrialisering som möjliggörare.

Slutrapport

Fakta

ID: S-2020-04 Beviljat i: Strategiska projekt 2020 Projektledare: Ann-Kristin Belkert, Actinate