Den åldrande befolkningen är ett faktum, både nationellt och internationellt. Utbudet kring anpassade bostäder är betydligt lägre än efterfrågan. Inom ett decennium kommer behovet av äldreboenden vara akut, varför många aktörer i dagsläget tittar på hur de ska bygga hållbara äldreboenden över tid som ska klara av att bedriva verksamhet i decennier.

IRL och VR-modell

Projektet arbetar i steg ett med kvantitativa (Galvanic Skin Response (GSR) och Eye Tracking (ET) och kvalitativa metoder (frågeformulär) för att testa hur olika kategorier som ska nyttja äldreboende uppfattar sin omgivning IRL (in real life). I steg två utförs samma typ av undersökning, men i en virtuell verklighet (VR). I steg tre jämförs steg ett med steg två för och ta fram en VR-modell som kan ersätta IRL.

Att ha en VR-modell som kan undersöka hur det går att skapar optimerade miljöer för äldre är användbart då det går att testa olika scenarier kring arkitektur och design innan de omsätts till verklighet. Att testa olika populationer som ska skapa eller nyttja miljön, exempelvis sjukvårdspersonal, byggnadsexperter, arkitekter, städpersonal, säkerhetsexperter, hyresgäster, anhöriga och kommande generationers hyresgäster möjliggör att välja de bästa lösningarna kring utformning innan den fysiska ombyggnationen sker. Fördelen med VR är att den är skalbar, kostnadseffektiv och miljövänlig. Efter att modellen är satt för äldreboende kan samma tillvägagångssätt användas för att ta fram modeller för exempelvis sjukhus och skolor. Med metoden visar projektet på ett datadrivet sätt, vilka alternativ som är de bästa valen, den tillåter oss att göra rätt val från början.

Projektledare: Birgitta Bokström, Spinview Nordics AB

Fakta

ID: U7-2019-01 Beviljat i: Utlysning 7 Projektledare: Birgitta Bokström, Spinview Nordics AB