Verktyget har utvecklats av Geografiska Informationsbyrån i samarbete med Östersunds kommun, där det redan har testats och idag fungerar som ett värdefullt stöd för att optimera skolstrukturplaneringen.

Genom att analysera skolornas kapacitet och var elever kommer att bo i framtiden ger Skolplanering.se kommuner möjlighet att fatta välgrundade beslut om var och när det är mest effektivt att bygga nya skolor, utöka befintliga skolor eller minska kapaciteten på skolor med lågt kapacitetsutnyttjande. På så vis bidrar Skolplanering.se till en mer miljömässigt och ekonomiskt hållbar användning av skolbyggnader och infrastruktur.

Grunden för tillgänglighetsanalyserna i verktyget är att barnens totala väg till skolan eller förskolan ska minimeras, utifrån de kapacitetsbegränsningar som finns. Detta skiljer sig från verktyg i konventionella geografiska informationssystem, där det inte är möjligt att ta hänsyn till kapaciteter vid matchningar.

Att ta med skolornas och förskolornas begränsade kapaciteter medför algoritmiska utmaningar, som Skolplanering.se löser genom en egenutvecklad, geografiskt anpassad variant av push-relabel-algoritmen för min-cost max-flow-problemet. På så vis kan vi vara säkra på att vi hittar det optimala sättet att placera elever på skolor, och tack vare de geografiska anpassningarna så är algoritmen också mycket effektiv, även för ett stort antal elever och skolor. Det innebär att planerare snabbt kan analysera många olika scenarion.

Genom att förenkla analyser och visualisering av data minskar Skolplanering.se behovet av manuella metoder och specialkunskaper inom geografiska informationssystem. Detta innebär att fler yrkesgrupper och organisationer inom kommuner kan använda och dra nytta av verktyget, vilket leder till bättre samarbete och mer lärande organisationer inom skolplanering och beslutsfattande.

Fakta

ID: i4-4
Beviljat i: Utlysning 11
Projektledare: Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån AB