Med förändrat klimat följer förändrade vädermönster och extrema väderhändelser, t.ex. skyfall. Dessa leder till översvämningar i landskapet. Stora ekonomiska värden står på spel i stadslandskap, men även i skogs- och lantbrukslandskap. Vi har utvecklat en modell och mjukvara som kan simulera vattnets väg i såväl stad som landsbygd; vilken hastighet det har och vilka djup det har på varje kvadratmeter under och efter ett skyfall. Detta innebär ett genombrott inom skyfallskartering, och möjliggör snabba och tillförlitliga uppskattningar av översvämningseffekter, liksom tester och optimering av klimatanpassningsåtgärder för att mildra oönskade effekter.

Vi vill fortsätta utveckla möjligheterna till att simulera förebyggande åtgärder, såsom blå-gröna lösningar, infiltrationsytor, gröna tak och dammartillsammans med användare och beslutsfattande organisationer. Verktyget saknar idag ett lättförståeligt användargränssnitt. Ett sådant vill vi utveckla tillsammans med användare. Gränssnittet kommer att vara enkelt, med möjlighet för ”icke-experter” att modellera översvämningseffekter. Vidare kommer nya visualiseringsmöjligheter att utvecklas i projektet för att skapa bättre beslutsunderlag. Istället för statiska kartor ska ett nederbördsförlopp med vattendjup och hastigheter kunna visas i animationer och i 3D.

Att utnyttja GIS-kompetensen inom sin organisation sparar skattemedel som annars skulle betala dyra konsulttimmar. Med möjlighet till realistiska resultat inom offentliga aktörers organisationer och inom den kommersiella sektorn utan att behöva invänta en extern parts tillgänglighet kan beslutsunderlag genereras effektivare. När organisationen själv genomför analysen äger man även hela frågeställningen och kommer att få adekvata resultat. Klimatanpassning och åtgärder för att minska eller radera ut översvämningsrisker är i sig en miljömässig vinst och hållbar lösning då infrastruktur får längre livslängd än om den skulle utsättas för påfrestningar från vatten.

Fakta

ID: i6-10
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Andreas Persson, PluvioFlow AB