Scharc Group har cirka 20 års erfarenhet inom byggbranschen med en bred projektportfölj. Drivkraften att utveckla verktyg och processer och implementera digital tvilling- och IoT-teknik beror på målet att utforma bättre och smartare byggnader genom bättre erfarenhetsåterföring och genom att lära av varandra även utanför projekten.

Digitala tvillingar kan hjälpa till vid design och konstruktion samt vid effektivare drift av byggnader och städer och därmed minska deras miljöpåverkan. SmartHelmet spelar en strategisk roll i användningen av den digitala tvillingen och dess implementering kan leda till ökad operativ effektivitet, tillhandahålla data för snabbare riskbedömning, ge monitorering i realtid och leda till bättre samarbete i teamet.

SmartHelmet kombinerar den traditionella säkerhetsstrukturen hos en hjälm med IoT-teknik och lägger till realtidsdata till den digitala tvillingen. Det stödjer och främjar hälsosammare och säkrare byggarbetsplatser och bidra till effektivare byggprocesser.

SmartHelmet ansluter byggplatsen till den digitala tvillingen och ökar säkerheten på arbetsplatsen med varningar vid nödsituationer och upptäckt av fall- och slagolyckor, förbättra byggprocesserna. Resultatet uppnås genom att samla in data om personalen och miljön, till exempel temperatur, damm- och bullernivåer, och bidra till den digitala tvillingen genom att visualisera de insamlade datan i BIM-modellen i webbapplikationen BuildingCloud.

Under första kvartalet 2021 testade Scharc och NCC framgångsrikt SmartHelmet och webbapplikationen BuildingCloud inom Smart Built Environments projekt “Uppkopplad Byggplats” på Sigfridsborgsskolan i Nacka.

Nästa steg, och målet för projektet, är att vidareutveckla hårdvaran för att förbättra de punkter som nämns i feedbacken: att göra enheten mindre och lättare i vikt och utveckla ett universellt fäste, vilket gör den lättare att bära och bekvämare för bäraren, och att förbättra enhetens internetanslutning, som ursprungligen utvecklades för att fungera med wifi, för att nu fungera med 5G IoT-teknik.

Fakta

ID: UI-2021-5

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Sven Staiger, Scharc Group