Byggbranschen har över en längre tid haft ökande kostnader för byggandet samtidigt som ett byggprojekts kostnad består 30 till 35% av slöserier. Vid stadsbyggnadsprojekt är bygglogistik en punkt som blir extra kritisk för att få ett effektivt byggande, genom att få rätt produkt på rätt plats i rätt tid i de svårare omständigheter flera närliggande byggen medför. För stadsbyggnadsprojekt görs ofta bygglogistikanalyser som visar på antal transporter och vart problem med dem kan uppstå. Beslut om hur byggandet skall ske samt i vilken ordning tas sällan på underlag som tar bygglogistiken i hänsyn.

Projektet syftar till att undersöka möjligheten att utveckla det befintliga transportflödesverktyget till att bli direkt integrerat och digitaliserat. Detta skulle ge möjligheten att få direkt information kring hur utbyggnadsskeden påverkar bygglogistiken och vart problem kan uppstå. Detta ger goda möjligheter att utgå
från rätt information kring bygglogistiken i beslutsfattandet istället för att basera beslut på underlag som upprättats i tidiga skeden och är inaktuella eller att ständigt beställa kostsamma uppdaterade underlag, vilka riskerar att presenteras då för förutsättningarna åter förändrats.

Verktyget kommer att direkt integrera planer som arbetas fram och konvertera dem till information kring bygglogistik som exempelvis antal transporter. Detta ger möjligheten att i realtid se hur olika beslut påverkar bygglogistiken och dess konsekvenser. Det ger även möjlighet att planera utbyggnadsskeden efter vad som
ger bäst framkomlighet åt byggtransporter såväl som tredjeman. Detta resulterar i ett mer hållbart byggande ur såväl miljöperspektiv, socialt perspektiv samt det ekonomiska perspektivet.

Under projektet kommer marknadens efterfrågan kartläggas för att utveckla verktyget till att bli så anpassat som möjligt till att hjälpa kunder som kommuner att ta beslut med rätt information. Det bedöms kunna spara kommuner stora kostnader och skattemedel för interna utredningar och tillkommande konsultarvoden för ständiga omarbeten och uppdateringar av underlag vilket är extra viktigt för små och medelstora kommuner i stadsbyggnadsprojekt. Verktyget ämnar sig även att förhålla sig till byggbranschens standarder för att underlätta användandet.

Fakta

ID: i3-9
Beviljat i: Innovationsidén 3
Projektledare: Jesper Lundgren, Prolog Bygglogistik AB