Aqvify ”kopplar upp” dricksvattenbrunnar – och ger trygghet, kontroll och kunskap. I Aqvifys app får användaren både en snabb status, liksom historik för brunnen; grundvattennivå, förbrukning, nivå, inflöde och larm. Aqvify möjliggör ett hållbart, effektivt och tryggt användande av denna viktiga och alltmer utsatta resurs!

Grundvattennivåerna kommer framöver bli än mer pressade än de redan är pga. klimatförändringarna, med ökad oro och ökade utmaningar som följd för bl.a. den dryga miljon svenskar som är beroende av dricksvattenbrunnar.
Allt fler slutanvändare i fritidshus, samfälligheter, permanentboenden, lantbruk och företag efterfrågar nu uppkopplad styrning av pumpen i sina brunnar för att automatisk kunna stänga av (och på) vid valda vattennivåer för att undvika att brunnen oavsiktligt töms på vatten. Nivåerna behöver kunna justeras efter den egna brunnens karaktäristik och nyttjande.

Det finns flera risker med att använda en brunn till för djup nivå:

  • En pump som går torr kan förstöras, med höga kostnader och onödig miljöpåverkan (ny pump) som följd.
  • Risk för saltvatteninträngning – speciellt längs hela Sveriges kuster och hela vägen mellan Stockholm och
    Göteborg. Saltvatteninträngning kan ta decennier att bli av med, om ens alls, och därför varje brunnsägares mardröm. Ny brunn kan krävas, till höga kostnader och med onödig miljöpåverkan.
  • Ett lokalt grundvattenmagasin som töms kan påverka vattentillgången för ett helt område med många
    boende.

Projektet ska komplettera den lösning som Aqvify använder idag; relä för pumpstyrning, anpassad gateway, samt modifieringar i molnplattform och app – och möjliggöra en första version för uppkopplad styrning av pumpar i dricksvattenbrunnar. Projektet genomförs i tätt samarbete med bransch och slutanvändare.

För Aqvify innebär möjligheten av relä-styrning en väldigt väl passande breddning av produkten, som gör att den kan attrahera fler slutkunder i Sverige och sedermera i Norden och EU. Intresset hos B2B kommer öka väsentligt med denna produktutveckling.

Uppkopplad styrning av pumpar

Projektet mål är att utveckla en första version av uppkopplad avstängning (och tillslag) av pumpar i dricksvattenpumpar:

  • Av- och tillslag med nivåer som väljs fritt i app. Möjlighet till manuellt till-/frånslag.
  • Godkänd och certifierad för installation i Sverige och EU.
  • Ekonomiskt gångbar för försäljning till konsumentmarknad.

Uppkoppling räddar brunnar

Den direkta förväntade nyttan är att rädda brunnar från att sina eller förstöras på grund av saltvatteninträngning, och/eller rädda pumpar från att förstöras då de går torrt, om brunnen oavsiktligt töms på vatten.

Nyttan för den enskilde blir dels ekonomisk och dels ökad trygghet i vattenförsörjningen.

För samhället finns en nytta i att bevara de viktiga resurser som brunnar är ur både hållbarhets- och beredskapsperspektiv. Bibehållen eller utökad användning av dricksvattenbrunnar i stället för avsaltningsanläggningar blir också allt viktigare – omvänd osmos för framställning av dricksvatten kräver 20-25 gånger mer energi än en konventionell brunn/pump.

Fakta

ID: i3-3
Beviljat i: Innovationsidén 3
Projektledare: Rikard Tidala, Aqvify AB