Med hjälp av visualiseringsteknik åskådliggörs komplexa data och stor mängd data på ett överskådligt sätt så att information lättare kan visas, tolkas och komma till än mer nytta för aktörerna och parterna inom programmet men även för andra intressenter.

Syftet med projektet är att skapa en plattform som möjliggör enkel överblick av många projekt och projektresultat i olika faser, projektpartner och individer. Plattformen kommer utgöras av en webbaserad lösning där användaren kan överblicka komplexa sammanhang och utifrån dessa kunna dra slutsatser. En sorts flödesschema över givna processer och där plattformen kommer påvisa projekt och projektresultat.

Projektet startar i januari 2021 och pågår till och med december 2021. Projektets mål är att leverera en fullt fungerande prototyp som snabbt kan omsättas till en färdig plattform.

Fakta

ID: S-2020-17
Beviljat i: Strategiska projekt hösten 2020
Projektledare: Eric Holmstedt, Visual Sweden/Norrköping Science Park