För närvarande har Sverige en betydande bostadsbrist. Den senaste prognosen från Boverket uppger att 700 000 lägenheter måste byggas under perioden 2016-2025. Rätt utnyttjat konstruktionsträ är ett användbart, prisvärt och förnybart material med en hög industriell potential med avseende på bostadsbyggande och med möjlighet att avsevärt förbättra branschens negativa miljöpåverkan. I Sverige finns ett stort intresse att utforska nya sätt att använda trä som lastbärande materialet i olika typer av flervåningshus. En stark önskan från producerande företag är att genom teknikutveckling och effektivisering av dagens processer utveckla den industriella produktionen av prefabricerade volymelement. Det bör genomföras så att hela marknadssegmentet av bostäder täcks. Idag byggs upp till omkring 4 våningar med denna konstruktionstyp och målsättningen är att möjliggöra konstruktion upp till 10 våningar. Om så högt bostadsbyggande i framtiden kan produceras industriellt med arkitektoniskt flexibelt volymbyggande är det rimligt att se framför sig en avsevärt reducerad miljöbelastning i byggbranschen.

Projektet ska bidra med att ta fram ett innovativt prefabricerat och industrialiserat byggande som styrs av en digitaliserad kvalitetssäkrad process från idé till färdig byggnad. Arbetet genomförs genom att vidareutveckla moderna beräkningshjälpmedel och validera dessa mot experimentella fullskaleförsök. Huvuddelen av arbetet genomföras vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och forskningsinstitutet RISE. För att bibehålla en hög industrirelevans genom projektet medverkar dessutom tre marknadsledande producenter (Derome, OBOS och Moelven Byggmodul) vars målsättning är att utveckla kunskap kring respektive byggsystem i syfte att nå nya marknadssegment.

Fakta

ID: U8-2020-04

Beviljat i: Utlysning 8

Projektledare: Johan Vessby, Karlstad Universitet