En VVS-anläggning projekteras till stor del i en digital tredimensionell miljö. I Sverige är de vanligaste programvarorna för detta konstruktionsarbete MagiCad och Revit. Måttriktiga komponenter redovisas med geometriska lägen och ges egenskaper. Med egenskaperna ges möjlighet till att simulera VVS-systemen avseende medieflöde, bulleralstring, effekter och annat som är värdefullt för dimensionering, produktval, byggnation och driftskede.

En stor del av informationen som skapas av VVS-projektören finns i dessa program, i programspecifika IFC-PropertySet. Ytterst lite information redovisas i IFC-standardens PropertySet. Detta göra att det blir svårt att standardiserat importera information till andra system via IFC-formatet. Informationen som tillhör objekten skrivs i AMA-beskrivningen (som är ett Word-eller PDF-dokument) och av tradition ritar man symboler och text på ritningar för att beskriva objekten. IFC-modellerna innehåller därför oftast en mager mängd information och det mest värdefulla användningsområdet blir som regel geometriska kollisionskontroller mellan installationer och byggdelar.

I projekt testas en konceptdatabas för att fånga upp objektsinformation från CAD-programmets IFC-propertySet och vidareförädla denna information successivt i projekterings- och produktionsfaserna. Beställaren får då en digital tvilling, i begreppets verkliga mening, vid överlämning från byggprojektet.

Konceptdatabasen som används är uppbyggd med explicit information för att underlätta sökandet och inbyggda systemkopplingar mellan olika discipliner. Denna avses även att kopplas till en IFC-viewer så man på ett enkelt sätt finna var objekten är placerade i en byggnad. En av avsikterna med denna innovation är att arbetssättet för branschen förändras och ger större möjligheter till samarbete i komplexa projekt då alla kan få kunskap om helheten samt en detaljerad information för respektive entreprenör. Utöver detta kommer vi testa att konsolidera all information i en övergripande "masterdatabas" som innehåller all skapad information inklusive geometrisk redovisning.

Fakta

ID: i3-8
Beviljat i: Innovationsidén 3
Projektledare: Per-Olof Klarström, Klarström Ingenjörsbyrå AB