Projektet syftar till att tackla den kritiska utmaningen med vattensbrist genom att främja hållbar vattenanvändning i hushåll. Genom en innovativ digital plattform baserad på beteendepsykologi, siktar projektet på att förändra individers beteende mot mer vattensnåla vanor. Plattformen kombinerar teknik och psykologi för att skapa en interaktiv och engagerande användarupplevelse som motiverar till beteendeförändring.

Med fokus på hushåll i flerbostadshus, kommer projektet att genomföra ett test i mindre skala för att verifiera verktygets effektivitet. Målet är att bidra till målet att minska genomsnittlig daglig vattenförbrukning per person i Sverige. Genom att integrera med smarta mätningsteknologier och tillhandahålla realtidsdata om vattenanvändning, främjar projektet hållbart beteende och strävar efter att minska miljöavtrycket.

Projektet ambition är inte bara minska vattenförbrukningen bland användarna utan också visa på att denna förändring i beteende kan minska kostnaderna för framtida infrastrukturinvesteringar. Projekjtet representerar en mångfacetterad lösning som påverkar hållbarhet, effektivitet och ekonomi, och har betydande marknadspotential överallt där vattenbevarande är en prioritet.

Genom att sätta en ny standard för hur digitala lösningar kan bidra till effektiv användning av naturliga resurser, är projektet ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle.

Fakta

ID: i6-11
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Katharina Paoli, Nudgd