Om fokusområde Innovationslabb

Inom fokusområde Innovationslabb skapas miljöer för testning och demonstration av såväl ny teknik och standarder som för upphandlingsformer, arbetssätt och processer.

Projekt