Om temaområdet

Fokusområdet ska bidra till att lyfta kunskap och kompetens hos företag och offentlig sektor. Området kopplar också till hur ny kunskap kan skapas och nyttiggöras. Temaområdet motsvarar ungefär de tidigare fokusområdena Forskningsplattform och Kunskapslyft.

Projekt