Uppbyggnaden av AI Arena har skett inom ramen för Smart Built Environments strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet, som finansieras till och med mars 2023. BIM Alliance, Future Position X och Geoforum Sverige har i denna inledande etapp etablerat och utvecklat arenan.

AI Arena bidrar genom sina evenemang följande nyttor till deltagarna:

 • Kompetenshöjning och inspiration
 • Omvärldsspaning och goda exempel
 • Hjälp att identifiera behov och möjligheter
 • Nya kontakter och matchmaking
 • Möjligheter att skapa finansiering
 • Forum för att testa och kunskapsdela

AI Arena har arrangerat webbinarier, konferenser, hackathon, AI-mingel och podcast. En genomförandegrupp med tema AI och digitala tvillingar har startat upp med deltagare från offentliga och privata aktörer och akademin. På hemsidan aiarena.se finns kalendarium och evenemang.

AI Arena ska i etapp 2 ge konkret och effektfullt stöd till samhällsbyggnadssektorns aktörer i syfte att:

 • Höja kompetensen inom AI hos ledningen, chefer och personal
 • Utforma och genomföra projekt för att tillämpa AI
 • Skapa samarbeten med andra behovsägare och AI-utvecklare
 • Sprida resultat från projekt internt och externt
 • Skala upp resultat från projekt för en bred tillämpning av AI i hela organisationen
 • Skapa möjligheter för andra aktörer att utforma samma eller liknande lösning

I etapp 2 för AI Arena tar vi med samhällsbyggnadssektorns aktörer på ett AI-kliv från allmän kompetenshöjning till särskilt nyttoskapande genom AI-tillämpningar som möter sektorns behov och som kan skalas upp på bred front. Alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn kan medverka i AI-klivet. Exempel på aktörer är kommuner, regioner, byggbolag, fastighetsbolag, teknikleverantörer, konsulter, arkitekter och statliga myndigheter. Spridning av resultat, lösningar och kunskap sker via evenemang hos AI Arena. AI Arena blir en mötesplats för nätverkande, kunskapsdelning och för att hitta kontakter. I etapp 2 bygger vi en community!

AI-klivet innefattar fyra steg

Kompetenssteget:

 • Utbildning av högsta ledningen
 • Utbildning av urval av personalen och tillhandahållande av digital utbildning
 • Medverkan i AI Arenas nätverk för chefer och ledare och på evenemang

Projektskaparsteget:

 • Kunskapsdelning och stöd för att identifiera behov och möjligheter
 • Kunskapsdelning och stöd för att utforma projekt, hitta AI-utvecklare och partner Kunskapsdelning och stöd för att möjliggöra finansiering av projektet

Genomförandesteget:

 • Kunskapsdelning mellan andra behovsägare och AI-utvecklare under genomförandet
 • Spridning av kunskap och lärdomar internt inom organisationen
 • Spridning av kunskap och lärdomar till andra i branschen via AI Arenas evenemang

Uppskalningssteget:

 • Stöd för ökad tillämpning av AI i hela organisationen
 • Stöd för att möjliggöra att samma/liknande lösning kan användas av andra aktörer
 • Spridning av kunskap och lärdomar till andra i branschen via AI Arenas evenemang
 • AI Arena Advisory Board upprättas och regelbundna möten arrangeras. Rådet kommer bestå av behovsägarefrån samhällsbyggnadssektorn, branschorganisationer, medlems- och arbetsgivarorgani sationer, statliga
  myndigheter och akademin. Organisationer i rådet kan även engageras i AI-resan.

Till exempel kan AI-resor riktat till specifika aktörer arrangeras i samverkan med andra branschorganisationer, medlems- och arbetsgivarorganisationer. Rådet är sammansatt med personer som har insyn i branschens behov, utmaningar och möjligheter och har bra kanaler för att nå aktörer inom samhällsbyggnad.

I AI Arena Advisory Board medverkar även personer från andra länder med erfarenhet av att ge aktörer i samhällsbyggnadssektorn stöd i sin digitaliseringsresa. Arbetet med internationell kunskapsdelning kommer synkroniseras med Smart Built Environments internationaliseringsstrategi och arbete med omvärldsanalys och internationella kontakter.

Fakta

ID: U11-2023-12
Beviljat i: Utlysning 11
Projektledare: Ann-Kristin Belkert, BIM Alliance Sweden Service AB