De små och medelstora organisationer som vill förändra sin verksamhet till att bli mer cirkulär gör det genom att bygga kunskap och utnyttja cirkulära erbjudanden. De stöter ofta på hinder såsom begränsad förståelse för cirkularitet, brist på praktisk information och brist på resurser för att genomföra förändringar.

Projektet drivs av 100Gruppen och ska övervinna dessa utmaningar genom att tillhandahålla en innovativ AI-driven webbplattform. Plattformen kommer att samla, tagga och göra cirkulär information och erbjudanden sökbara, för att stödja organisationernas övergång till cirkulära affärsmetoder.

100Gruppen är en ideell intresseförening med målet att uppnå 100% cirkulära och hållbara interiörer. Organisationen består av 70 medlemsorganisationer. Dessa organisationer, främst små och medelstora, besitter en rikedom av erfarenhet och kunskap inom cirkulär verksamhetsförändring och utveckling av cirkulära erbjudanden. Genom denna AI-plattform kan små och medelstora organisationer interagera med en AI-guide som förklarar konceptet cirkularitet, visar goda exempel, analyserar behov och rekommenderar lösningar baserat på medlemsorganisationernas erbjudanden.

Projektet adresserar små och medelstora organisationers utmaningar och underlättar en effektivare övergång till hållbara och cirkulära affärsmodeller. Projektet ger samtidigt 100Gruppens medlemsorganisationer en ny innovativ marknadsföringskanal, vilket skapar en vinn-vinn-situation för alla inblandade och bidrar till en större samhällsförändring mot cirkularitet.

Fakta

ID: i6-8
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Robert af Wetterstedt, 100gruppen Servicebolag AB