Resultatet av studien påverka och användas för att förbättra utbildningen först för utbildningen av installationssamordnare för att senare implementeras i upp till 26 andra utbildningar inom INSU. Vidare kommer ett antal tekniska högskolor att använda utbildningen.

Studien innehåller momenten:

  1. Design av utvärdering utifrån scenariobaserade VR övningar
  2. Design av studie och hypoteser
  3. Genomförande av utvärderingsstudie
  4. Analys av data samt samanställning av resultat
  5. Bearbetning, analys och publicering av resultat
Fakta

ID: U11-2023-15
Beviljat i: Utlysning 11
Projektledare: Gösta Körlof, INSU AB