Slutrapport

Rapportförfattare:

 • Rikard Espling, KRESP Projektledning
 • Javier Carriazo, Jiniba Business Developement
 • Francisco Muños Mansilla, 4iQ
 • Javier Hernández Gracia, 4iQ

Projektet syftar till att ökar sektorns förmåga inom cybersäkerhet genom att skapa:

 • en översikt av dagens situation
 • formulering av hotbilden för att öka förståelse
 • ett konkret förslag på systematiskt angreppssätt det vill säga en modell att för att arbeta med cybersäkerhet
 • några konkreta exempel på ”användarmodeller”
 • en rapport som kan nyttjas för spridning av kunskap och ge insikt
 • en grund för fortsatt arbete i en internationell miljö

Syftet med projekt ger i nästa steg de olika aktörerna stöd för att kunna arbeta proaktivt med cybersäkerhet genom att projektet ger:

 • kunskap om olika typer av brott inom cybersäkerhet
 • stöd för att formulera vilka risker som finns
 • stöd för att beskriva vilka skador som kan uppstå inklusive kostnader
 • kunskap om metoder och teknik för att minska riskerna
 • ökad kunskap om lagkrav och standarder
 • förmåga att formulera en strategi för att nå en säker vardag

Smarta byggnader och kritisk infrastruktur

I många studier och projekt avseende smarta byggnader och byggande särskilt avseende kritisk infrastruktur har cybersäkerhet inte tagits med i analyserna. Detta gäller särskilt de uppkopplade byggnaderna med mängder av sensorer och styrfunktioner. För att komma till rätta med problemen bör Smart Built Environment:

 • uppmärksamma sektorn på säkerhetsrisker och sårbarhet inom cybersäkerhet
 • hitta och sprida kunskap om ”best practice” för att minska riskerna
 • formulera krav på cybersäkerhet i projekt och förvaltning, ett krav som måste kunna implementeras och bearbetas i vardagen
 • i system för drift och förvaltning av byggnadsverk kontinuerlig övervaka och kontrollera cybersäkerhet som en del av vardagen
 • bidra till att skapa kompetens och standarder för att arbeta systematisk med cybersäkerhet

Målet för detta projekt är att utföra en förstudie som består av en systematisk granskning och analys av ovanstående aspekter. Dessutom ska projektet med hjälp av den senaste tekniken beskriva och visa hur olika behovsägare ska kunna implementera en lösning för att bygga upp en egen plattform för cybersäkerhet.

Fakta
ID: U7-2019-12

Beviljat i: Utlysning 7

Projektledare: Rikard Espling, KRESP Projektledning