I DigiLyftet tar vi fram ramar och ger förutsättningar för små och medelstora byggföretag att göra en digital omställning. Arbetet baserat på utvecklingsbehov som har identifierade genom Bygglyftet. Företagen coachas i sitt digitala förändringsarbete, för att få direkt nytta av digitaliseringens möjligheter.

Genom att stärka individuella företag stärks samhällsbyggnadssektorn som helhet. Vi ser till att digitalisering ger nyttor i alla sektorns delar.

DigiLyftet är en integrerad del av Bygglyftet, där målet är att:

  • Ta fram en kompetensprofil för en digital coach. Det vill säga ta reda på vad som behövs för grundkunskaper som behövs för en digital coach. Coachen ska kunna stödja och bedriva förändring i små och medelstora byggföretag. Detta omfattar också att ta fram en basutbildning för coacher.

  • Definiera områden/processer där digitaliseringen ger störst nytta utifrån ett hållbarhetsperspektiv för små och medelstora byggföretag.

  • Ta fram en digital verktygslåda för respektive område/process. Exempel: vilka digitala verktyg/applikation/plattformar finns för att stödja ett specifikt område eller process som till exempel kostnadsstyrning.

  • Exemplifiera möjligheterna med digitalisering för små och medelstora företag – modell för ROI.

  • Modell för digital transformation av bolagen utifrån den digitala verktygslådan.
    Utvecklingen kommer via 3–5 pilotprojekt att genomföras via ett agilt/iterativt förhållningssätt i samverkan med Bygglyftet.

Film: Bygg kompetens - AI och digitala tvillingar

Vill du veta mer om projektet? Kajsa Simu berättar om arbetet med projektet Bygglyftet som bland annat ska ge företag stöd för att ta fram principer för hållbart byggande, effektiv produktion, ständig utveckling, innovation och förbättring och utgår från digitaliserade metoder och verktyg. Vi får också en förhandsblick på delprojektet Digilyftet.

Fakta

ID: S-2022-2
Beviljat i: Strategiska projekt 2022
Projektledare: Emile Hamon, Qflow AB