Projektet är en del av Forskningsplattformen

Forskningsplattformen innehåller tre delar: * Mätmetoder och återkommande mätningar av programmets effekter * Akademiska kurser för doktorander och för näringslivet * Strategiska forskningsprojekt inom några utpekade områden Lars Stehn på Luleå Tekniska Universitet är ansvarig för Forskningsplattformen.