Inom ramen för projektet Mikrolärande har mycket ny kunskap tagits fram och huvudsakligen samlats i längre rapportformat. Därför uppstod ett behov av att prova metoder för att tillgängliggöra kunskapen på ett mer lättillgängligt sätt och till en större målgrupp. Med det är här projektet har metoden Mikrolärande testats för att därefter kunna användas av andra kommande projekt inom innovationsprogrammet.

Tillsammans med tre samarbetsprojekt togs tre mikrolärandeutbildningar fram:

Totalt har 1003 personer tagit del av de tre mikroläranade utbildningarna, fram till 2022-06-09.

Slutrapport

Projektet har letts av Ann-Christin Kjellson och David Appelberg, Blue Science Park.

Projektet ska bidra till att Smart Built Environments övergripande effektmål uppfylls genom mer lättillgänglig kunskapsspridning. Mer specifikt är syftet att förädla och ta vara på projektresultat genom tillämpning av mikrolärande på projekt inom Smart Built Environment för att bidra till att höja kunskapsnivån inom hela sektorn. Det innebär ett brett bidrag från många till alla genom att testa en utbildningsplattform som de olika projekten kan använda även framåt för att sprida sina resultat.

De tre utbildningspaketen har testats av representanter från respektive målgrupp och projektet har dessutom en kompetent referensgrupp, som kommer att få lämna synpunkter och idéer.

Upphandlad leverantör av lärplattform och pedagogiskt stöd under projektet är företaget TicTac.

Referensgrupp
  • Viveka Zetterberg, Boverket
  • Anna Karlsson, NCC
  • Patric Karlsson, Fysisk planering, BTH
  • Helena Gibson-Ek, IQ Samhällsbyggnad/Smart Built Environment
  • Roger Nordman, Chalmers studentkårs företag
  • Linn Norén, Osynlig
  • Elin Ward, Pure

En slutrapport togs fram i slutet av projektet. Rapporten redovisar hur man kan arbeta med mikrolärande utifrån de tre konkreta exemplen, som tagits fram. En utvärdering av resultatet kommer att göras och projektet kommer att ta fram förslag till hur en fortsatt framtagning och förvaltning av sådana utbildningspaket bör fungera, inklusive förvaltning av lärplattformen.

Projektet startade i november 2020 och avslutas i juni 2022.

Fakta

ID: S-2020-12
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Ann-Christin Kjellson och David Appelberg Blue Science Park