Digitalisering av byggnader med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ger många möjligheter att uppnå resurs- och energieffektivitet.

Byggnadsdigitalisering möjliggör smarta byggkoncept med funktionerna baserade på antingen övervakning eller avancerad styrning.

Digitaliseringen är beroende av IKT-komponenter som sensorer, anslutnings- och dataöverföringsdelar, nätverkssystem, datalagringssystem och manöverenheter. Dessa komponenter har miljöavtryck under olika livscykelfaser såsom tillverkning, drift och bortskaffande.

Det finns många studier om effekterna av olika systemkonstruktioner och konfigurationer på IKT-lösningars tekniska prestanda, men sådana undersökningar för miljöpåverkan saknas oftast.

Konfigurationerna kan vara relaterade till vissa komponenter eller övergripande systemdesign såsom datainsamling, anslutning och datahantering som leder till användning av olika hårdvara med olika fotavtryck under deras livscykelfaser, vilket kan undersökas med livscykelanalys (LCA)-metodik.

Projektet genomförs i samarbete med flera partners med mångsidig expertis som möjliggör en forskningsdesign baserad på befintlig fysisk infrastruktur i fallstudiebyggnader. De viktiga faktorerna för systemdesign och konfigurationer som kan påverka miljöpåverkan från IKT-lösningarna undersöks i fallstudier med tillämpning av LCA-metodik.

Analyserna tar hänsyn till flera effektkategorier för att förstå avvägningar avseende olika systemkonfigurationer. Projektet ger riktlinjer till produkt- och systemutvecklare om de viktiga aspekter som de bör ta hänsyn till när de designar och utvecklar IKT-lösningar. Dessutom är resultaten användbara för fastighetsförvaltare och byggherrar att fatta optimala beslut när de antar IKT-lösningar för att uppfylla miljöhänsyn med acceptabel systemprestanda.

Fakta

ID: U12-2024-03
Beviljat i: Utlysning 12
Projektledare: Göran Finnveden, Kungliga Tekniska Högskolan