Digital teknik i form av hårdvara och mjukvara har blivit en integrerad del av vårt vardagliga liv. Vi använder det för vårt personliga liv, arbete och utbildning. Det har i hög grad påverkat hur vi lever och interagerar med världen omkring oss. Många organisationer använder flertals digitala teknologier – ofta till och med hundratals eller tusentals olika hård- och mjukvaruprodukter – vilket i sin komplexitet orsakar utmaningar i hur tekniken hanteras inom organisationen. Inom fastighets- och byggsektorn uppstår ytterligare utmaningar av att branschen är fragmenterad och byggnader är utrustade med olika informationssystem.

En lovande lösning på utmaningarna skulle kunna vara användningen av digitala plattformar och en bättre förståelse för affärsmodellerna. Digitala plattformar är digitala tekniker som bildar informationstekniska infrastrukturer som är allmänt accepterade och används inom en bransch. De bygger ett ekosystem som har ett brett nätverk av aktörer och kombinerar användare samt producenter av data och tjänster (t.ex. förmögenhets förvaltningsplattformar, mobilitetsplattformar, system för åtkomstkontroll, användarupplevelser i byggd miljö, plastbaserade kommunikationsplattformar eller energioptimeringsplattformar).

Digitala plattformar är viktiga, eftersom de har potential att vara lösningen till frågor som är relaterade till sektorns fragmenterade karaktär och dess fragmenterade teknologiska landskap – de för samman människor. Industrin och den akademiska världen har diskuterat många lovande digitala teknologier, till exempel Byggnadsinformationsmodellering (BIM) eller digitala tvillingar. De verkar ha potential att bli allmänt använda plattformar inom fastighets- och byggsektorn.

Hur som helst, har de ägnat mindre uppmärksamhet åt affärsmodellinnovation – som beskriver utvecklingen och implementeringen av plattformar eller hur en organisation skapar, levererar och fångar upp ekonomiskt, socialt eller miljömässigt värde. Även förståelsen för tjänsteinnovation – som är typiskt för många nya digitala plattformar inom fastighets- och byggsektorn – saknas ofta.

Detta är avgörande eftersom samhället har möjligtvis inte en förståelse för varför den nya tjänsten är till hjälp.

Syftet med projekt är således:

  1. att öka förståelsen för den operativa logiken i digitala plattformar och
    affärsmodeller inom byggnadssektorn, och
  2. att främja användningen av digitala plattformar genom att
    identifiera utmaningar och möjligheter relaterade till teknik och affärsmodeller.
Fakta

ID: U11-2023-11
Beviljat i: Utlysning 11
Projektledare: Bertram Steininger, Kungliga Tekniska högskolan