Projektet utgår från de två tidigare fokusområdena, Kunskapslyft och Forskningsplattformen. Dessa två områden har bedrivits under den första programperioden där både Kunskapslyft och Forskningsplattformen innehållit strategiska projekt och projekt från öppna utlysningar.

Detta projekt syftar till att upprätta en syntesrapport som omfattar alla projekt inom de två områdena, för att dra slutsatser om hur långt projekten har kommit inom områdena samt ge input till framtida satsningar som kommer att ske i det nya temaområdet kunskap och kompetens samt att sprida resultaten både inom programmet och mot sektorns aktörer och andra intressenter.

Projektet är en litteraturstudie med inslag av intervjuer där 10 startade, och i vissa fall avslutade, projekt kommer att studeras. Fyra frågeställningar utgör grunden för intervjuer och analys av projektdokument (ansökningar och resultatrapporter).

Slutrapport från projektet

Fakta

ID: S-2020-03 Beviljat i: Strategiska projekt 2020 Projektledare: Lars Stehn, Luleå tekniska universitet - tidigare koordinator för Forskningsplattformen Projektdeltagare: Rikard Espling, KRESP Projektledning – tidigare koordinator för Kunskapslyft