Valla Coachs övergripande syfte är att skapa mätbarhet för produktivitet och prestanda samt öka tillförlitlighet och säkerheten i produktionen genom dialog och kontinuerligt lärande.

I steg 1 och 2 har VALLA Coach utvecklats från en testbädd till en plattform av metoder och verktyg för byggproduktion, grundad på en expansiv inlärningsmetodik och coaching. Plattformen är därigenom baserad på vetenskapliga metoder för produktionseffektivitet, metodutveckling, digital visualisering samt utbildning och coaching. Genom sin expansiva inlärnings- och coachingmetod har VALLA Coach tydliga koppling med projekt inom Smart Built Environments fokusområde "Kunskapslyft". Metoderna i VALLA Coach behöver nu användas och valideras för en bredare implementering och fortsatt utveckling.

Målet med Steg 3 i VALLA Coach-projektet är tvådelat:

  1. Att validera den utvecklade VALLA Coach-modellen med de kvantitativa (digitala) och kvalitativa mät- och expansiva inlärningsmetoder och verktyg som preliminärt testats i steg 2
  2. Att implementera, förfina och etablera metoderna i VALLA Coach genom framtagande av utbildning och träning.

Målet uppfylls genom tillämpning och validering av metoderna i projekt hos de fyra samarbetspartnerna (Bo Klok, IkanoBostad, NCC och Veidekke) som deltar med byggprojekt. VALLA-Coacher utbildas i respektive företagen samt i utvalda konsultföretag. På det sättet säkerställs att kompetens och förmåga vidareutvecklas i branschen. Validering och träning av VALLA-Coacher kommer att äga rum samtidigt och parallellt som byggprojekten och genomföras med in situ-åtgärder och uppföljningar, en beprövad metod för att förbättra kontinuerligt lärande och kommunikation.

Valla Coachs affärsmodell består av coachning och utbildning och är i steg 3 projektfinansierad. I steg 3 ingår att ta fram en affärsmodell för fortsättning i steg 4 där VALLA Coach intäktsmodell kommer att övergå från projektfinansiering till att deltagande företag betalar för utbildning samt coachning.

Projektledare är Kajsa Simu, NCC Sverige AB.

Fakta

ID: U6-2018-6 Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat 2018. Projektledare: Kajsa Simu