Om fokusområde Organisation och juridik

Detta fokusområde omfattar ny kunskap och nya tillämpningar inom tillgänglighet till och ägande av data, upphandlings- och avtalsformer och aktörsroller.

Projekt