Ett syfte med påverkansplattformen är att öka svenskt deltagande i EU:s forskningsprogram med koppling till digitalisering och samhällsbyggnad. Ett annat syfte är att påverka EU:s utlysningar inom dessa områden.

Arbetet med påverkansplattformen startar under hösten 2017 och ska pågå fram till slutet av 2018.

Vi söker dig som vill engagera dig i den nationella påverkansplattformen. Jobbar du på en organisation som har representation i Bryssel, deltar som expert i europeiska plattformar och nätverk eller arbetar med den europeiska dimensionen av samhällsbyggnadsfrågor? Kontakta programchef Amy Rader Olsson.