Om fokusområde Standardisering

Inom fokusområdet Standardisering skapas gemensamma standarder för utbyte och integrering av information i samhällsbyggandets processer, med fokus på objektsbaserad information.

Projekt