Anmäl intresse för coachning

Coachningen är tillgänglig i samband med att utlysningen är öppen två gånger om året.

Här kan du anmäla intresse för att få coachning för din idé.

Utlysningen Innovationsidén vänder sig specifikt till små och medelstora organisationer, såväl företag som kommuner. Utlysningen kommer endast att omfatta relativt små anslagsbelopp. Avsikten med detta är att ge en öppning för mindre projekt, som kan utvecklas och kanske i ett senare skede söka bidrag från de årliga utlysningarna.

Smart Built Environment kommer att erbjuda en coachningshjälp. Sökande som vill testa sin idé mot kvalificerade coacher innan man går in med ansökan kommer att kunna få möjlighet till detta.

Innovationsidén har två utlysningar per år, vår och höst.

Från Smart Built Environment leds projektet av Mårten Lindström och Anna Land. Har du frågor om coachningsfunktionen skicka dem via coach@smartbuilt.se

Fakta

Projektledare: Anna Land, IQ Samhällsbyggnad och Mårten Lindström, More 10 AB

Fas 2

ID: S-2023-1
Beviljad i: Strategiska projekt 2023

Fas 1

ID: S-2020-17
Beviljad i: Strategiska projekt 2020