Sverige som land ligger efter andra länder vad gäller tillämpningen av AI i samhällsbyggandet. Ofta sker tester i mindre skala utan att skalas upp. En av anledningarna är en låg kunskapsnivå kring AI, även på ledningsnivå, vilket i sin tur gör det svårare att förstå nyttorna av AI-tillämpningar. Samtidigt utgör AI en möjlighet för sektorn att generera smartare och hållbarare lösningar som kan ge omfattande affärs- och samhällsnyttor. Sektorn är dock långt ifrån att dra nytta av potentialen och det är bland annat mot denna bakgrund som projektet formulerats.

Slutrapport

Slutrapporten är skriven av Mariell Juhlin, Johan Bergman, Marcus Weiland, Ann-Kristin Belkert m.fl.

Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet är ett av de strategiska projekt som genomförts i Smart Built Environment. Projektet har letts av Policy Impact AB i samverkan med Savantic AB, Data Edge AB, Geoforum Sverige Service AB, BIM Alliance Service AB, Future Position X, Mälarenergi AB, Västerås stad, Utilifeed AB, ABB AB, Renbloc AB, Akademiska Hus AB, Vasakronan AB och Myrspoven AB.

Syftena med kraftsamlingen är flerfaldiga. Bland de viktigaste ingår att bilda en kunskapsplattform för AI som skapar insikt hos sektorns aktörer om AI:s möjligheter men som även utgör en början för fortsatta strategiska Smart Built Environment-satsningar inom AI-området. För att nå dit planeras en rad olika nyckelaktiviteter inklusive användarfall, tillämpningsstöd, omvärldsbevakning och en AI Arena, samt nationell och internationell samverkan. Användarfallen omfattar bland annat att utveckla och testa praktiska AI lösningar tillsammans med behovsägare i sektorn, ekosystemsaktörer och AI-specialister i planeringsskedet och i drifts- och förvaltningsfasen.

Målet med dessa aktiviteter är att utveckla och testa lösningar som skapar lärande såväl som affärs- och samhällsnyttor och där erfarenheterna delas öppet och transparent för att inspirera andra i sektorn. Omvärldsbevakningen bidrar till att lyfta fram spännande AI-tillämpningar både i Sverige och i omvärlden för att inspirera aktörer att börja jobba med AI. AI Arenan och tillämpningsstödet samlar aktörer och hjälper dem att påbörja sin AI resa. Sammantaget bidrar aktiviteterna till ett kunskapslyft och en förflyttning kring AI på individ- och organisationsnivå såväl som i sektorn.

Detta strategiska projektets genomförandefas som bygger två tidigare projekt:

Projektet startar i juni 2021 och var klart våren 2023.

Bygg kompetens – hur digitala är vi inom samhällsbyggnad i Sverige?

Vill du veta mer om projektet? Mariell Juhlin berättar om resultaten i filmen från Bygg kompetens. I filmen får du också en Internationell spaning med Petra Jenning på FOJAB du hör också om Infra4.0 med Peter Eriksson, Blue institute och Gunnar Johansson, InfraSweden2030.

Fakta

ID: S-2021-3
Beviljat I. Strategiska projekt 2021
Projektledare: Mariell Juhlin, Policy Impact AB