Gå till innehållet

Uppkopplad byggplats

Inom Uppkopplad byggplats arbetar vi för en hållbar effektivisering av byggandet med digitalisering som katalysator. Arbetet bedrivs genom FoU-projekt, där ”Digital transformation av byggplatser” är det nu pågående projektet.