Larm för höga damm- och ljudnivåer och agil digital uppföljning. Ingjutna fuktsensorer, effektiv torkning och mätning av klimatförbättrad betong. Det är några exempel på förändringsarbetet som kommit i bruk genom Digital transformation av byggplatser. Projektet är en del av Uppkopplad byggplats testbäddsverksamhet. Här bedrivs FoU-projekt för att testa, utveckla och utvärdera digitala tillämpningar under pågående byggprojekt.

I filmen ser du

Välkommen till en digitala transformation för byggplatser
Martin Rudberg, Linköpings universitet och Lars Stehn, Luleå tekniska universitet

Digital transformation för ökad säkerhet och produktivitet
Claes Henschel, NCC

Digital transformation för ökad hållbarhet och produktivitet i produktion
Robert Larsson, Heidelberg Materials och Martin Laninge, Peab

Vad innebär transformationen för sektorn?
Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad