Brains & Bricks höll ett digitalt möte där Martin Rudberg om hur byggplatsens säkerhet är en viktig del som kan förbättras med hjälp av digitala metoder genom erfarenheter från projektet Uppkopplad byggplats.

Kunde du inte vara med när programmet sändes? Nu kan du se det som film!

Säker på bygget – digitala tekniker för att öka säkerheten på byggplatsen