Uppkopplad byggplats är ett testbäddsprojekt som arbetar med digitaliserat byggande. Här genomförs tester inom byggplatsens planerings-, produktions- och försörjningsprocesser. Nu presenteras en rad resultat för dig som vill veta hur digitalisering är drivkraften för ett hållbart samhällsbyggande. Du möter yrkespersoner som genomfört testerna på plats, forskare och experter. Du får olika perspektiv på resultaten och hör vad de kan leda till i nästa steg.

Vi har filmat ett webbinarium som passar dig som vill ta del av resultat från projektet. Vi talar om ”Säkra system för planering och material” och lyfter erfarenheter och resultat från två testbäddar i projektet. Moderator är Kajsa Simu.

Säkra system för planering och material – resultat från Uppkopplad byggplats

Kundvärden i fastighetsnära digitala tvillingar

Hur kan en digital tvilling skapa kundvärden i byggprocessens sena skeden? På vilket sätt kan datadrivna beslut stötta överlämningen till och fortsatt fastighetsförvaltning och utveckling? Vilka utmaningar och möjligheter finns det med den digitala tvillingen och går det att generalisera lösningar för att lyfta hela branschen? Testbädden ”Integrerad och dynamisk planering” har följt frågorna med Skanska som testbäddsvärd. Lotta Wibeck och Henrik Ljungberg på Skanska samt Jarkko Erikshammar, Luleå tekniska universitet presenterar sina resultat och erfarenheter av arbetet.

Informationstillgänglighet och modellbaserat byggande

Vilka effekter får vi ut av ett industriellt byggande och vilka digitala system behöver vi använda? Hur synkar vi olika flöden, och hur anpassar vi projekt efter yttre förändringar och ser till att alla har rätt och relevant information? I testbädden ”Informationstillgänglighet och modellbaserat byggande” har Lindbäcks Bygg och BoKlok agerat värdar och arbetat sig igenom en hel del av dessa utmaningar. Anna Bergsten på Lindbäcks bygg berättar tillsammans med Jerker Lessing, BoKlok och Gustav Jansson på Luleå tekniska universitet om arbetet med testbädden ur olika perspektiv.