Byggandet är mitt i ett tekniksprång med industriell digitalisering som katalysator. Vi får nya verktyg, processer och affärsmodeller, samt innovationer som gör arbetet säkrare, snabbare och mer resurseffektivt. Men hur tar vi till oss tekniken och omsätter den till praktisk nytta? Och hur kan en uppkopplad byggplats fungera i praktiken? Här lyftet vi erfarenheter av att förbättra byggplatsen genom digitalisering!

Uppkopplade byggplatser, resultat och inspiration

I filmen får du inspiration, ny kunskap och råd om hur du kan ta till dig ny teknik och omsätta den i faktisk innovation. Du möter Martin Rudberg och Lars Stehn, projektledare för Digital transformation av byggplatser.

Du träffar också testbäddsvärdarna Robert Larsson, Cementa, och Claes Henschel, NCC, som lyfter praktiska erfarenheter. Avslutningsvis får vi en reflektion om vad resultaten kan leda till för byggbranschen av Lars Redtzer på Byggföretagen.

Under mötet lyfter vi bland annat dessa områden:

  • Att driva agila innovationsprojekt
  • Digitala tvillingar för säkrare arbetsplatser
  • Integration av flera system i en gemensam plattform
  • Sensorbaserade system som möjliggörare för ökad användning av klimatkompenserad betong
  • Inspel från forskning om hur uppskalning av digital teknik kan ske