Gå till innehållet

Digital transformation för ökad hållbarhet och produktivitet i produktion

Testbäddsvärdar: Heidelberg Materials, Peab Sverige och Peab Anläggning. Delprojektet ska skapa en digital tvilling av byggplatsens produktion.

Dubbelexponering person vid dator
Unika test inom hållbarhet och produktivitet

Robert Larsson på Heidelberg Materials berättar om resultaten ingjutna fuktsensorer för betong och cementbaserade avjämningsskikt och Fiberoptiska sensorer.

Testbäddsprojektet integrerar erfarenheter och aktörer från tidigare tester. Syftet är att skapa en digital representation/digital tvilling av byggplatsens produktion. För detta ges stöd av sensorer som ger realtidsdata, -modeller och analyser, med ett speciellt fokus på betong för såväl hus- som anläggningsbyggande.

Vid sidan av utökade tekniktester av sensorer, sensorsystem, styr-och reglersystem ska effekterna av all den data som genereras från sensorer i produktionen studeras. Detta inkluderar metoder för att fånga och lagra data (cybersäkerhet, access och så vidare), för att bearbetar data (ML/AI), för att nyttjar data (prognoser, planering, realtidsuppföljning, produktionsoptimering, och så vidare), och hur ägandet av data ska hanteras. Det senare ger också upphov till att studera affärsmodeller kopplat till data och bearbetning av data och hur detta påverkar aktörskonstellationer och affärsrelationer.

Resultat från Digital transformation för ökad hållbarhet och produktivitet i produktion

Ingjutna fuktsensorer för betong och cementbaserade avjämningsskikt

Läs en rapport om test och utvärdering av sensorteknik och metodik för digital transformation av betongbyggandet av Robert Larsson, Heidelberg Materials Cement Sverige.

Fiberoptiska sensorer

Läs en rapport om mätning av töjning hos klimatförbättrad anläggningsbetong i tidig mognadsålder, skriven av Robert Larsson, Heidelberg Materials Cement Sverige samt Anders Hösthagen och Carsten Vogt, Betong och stålteknik.