Personer i säker utrustning på byggplats
Digital tvilling ger helhetsbild över byggarbetsplatsen

NCC är testbäddsvärd för "Digital transformation för ökad säkerhet och produktivitet". Fokus för delprojektet är att testa digitala metoder för att öka säkerhet, logistik och produktivitet. Arbetet ha i båda fallen möjliggjorts genom en Digital tvilling av byggarbetsplatsen. Claes Henschel, NCC är testbäddsvärd och berättar mer.

Testbäddsprojektet strävar mot integrerade tester av digital transformation med fokus på säkerhet, logistik och produktivitet, med bas i lärdomar och kunskaper från tidigare tester av digital teknik i Uppkopplad byggplats. De digitala teknikerna som nyttjas i testbädden skapar en digital tvilling av byggplatsens fysiska representation, vilken i sin tur kan kopplas till digitala tvillingar i design- och planeringsskedet. På så sätt kan en sammanhållen, skalbar och integrerad informationskedja etableras, som i sin tur skapar förutsättningar för digital transformation av verksamheten, projektet och de deltagande aktörerna.

Resultat från Digital transformation för ökad säkerhet och produktivitet

Smart wearables and construction purchasing: Challenges of bridging the digital and the physical

Läs ett White paper från IPSERA Conference 2024 Rio de Janeiro, Brazil, 24-27/3 2024 av Martin Rudberg, Linköpings Universitet och Claes Henschel, NCC

Smarta varselvästar för ökad säkerhet på byggplatser

Läs rapporten om smarta varselvästar, skriven av Claes Henschel, NCC och Martin Rudberg, Linköpings Universitet.

Systematisk övervakning och effektiva larmfunktioner för damm- och ljudnivåer på byggplatser

Läs rapporten om systematisk övervakning av effektiva larmfunktioner som är skriven av av Ahmet Anil Sezer och Martin Rudberg, Linköpings Universitet och Birgitta Berglund, NCC.

Effektivare betonguttorkning

Läs rapporten om minskad elförbrukning och förbättrat inomhusklimat som är skriven av Ahmet Anil Sezer och Martin Rudberg, Linköpings Universitet och Birgitta Berglund, NCC

Kanban i utvecklingsprojekt

Läs ett white paper som beskriver en digital och agil metod för uppföljning och prioritering av utveckling på byggarbetsplatser av Jarkko Erikshammar och Lars Stehn.