Digital transformation av byggplatser – Slutrapport

Läs slutrapporten om projektet Digital transformation av byggplatser skriven av projektledaren Martin Rudberg, Linköpings Universitet

Digital transformation av byggplatser är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment som startade den 1 december 2021 och pågår till den 31 december 2023. Projektet bygger vidare på de erfarenheter och digitala förmågor som har byggts upp i projektet Uppkopplad byggplats, med visionen att skapa exempel på digital transformation av byggplatser.

Läs en artikel om resultaten

Vi har intervjuar Martin Rudberg, LiU om resultaten av projektet.

Projektet bygger på två fokuserade testbäddsprojekt i stor skala som exemplifierar värdeskapande digital transformation på projektnivå. Genom att koncentrerat fokusera på den digitala transformationen av byggplatsen skapas strategiska förutsättningar för ökad produktivitet, säkrare arbete, mer hållbara processer och att ett nytt ekosystem av aktörer kan växa fram.

Martin Rudberg, Linköpings universitet

– Framtidens byggplats är en säker, effektiv, hållbar och uppkopplad byggplats, där digitala verktyg vitaliserar både människor, organisationer och projekt. Digitaliseringen är inte målet, utan medlet för att nå dessa mål, säger Martin Rudberg, professor på Linköpings universitet och projektledare för Digital transformation av byggplatser.

En viktig del i projektet är också att förvalta och sprida kunskaperna från Uppkopplad byggplats, där akademisk forskning, uppföljning och kunskapsgenerering borgar för legitimitet, neutralitet och bred kunskapsspridning.

– Vi kommer att bygga vidare på erfarenheterna kring hur man bedriver en agil och transparent testbäddsverksamhet och dela med oss av lärdomar och kunskaper från testbäddsprojekten till branschen genom seminarier, studiebesök och digitala mässor, säger Lars Stehn, professor på Luleå tekniska universitet och biträdande projektledare för Digital transformation.

Fakta om Digital transformation av Byggplatser

ID: S-2021-4

Beviljat i: Strategiska projekt 2021

Projektledare: Martin Rudberg, Linköpings universitet