Person på byggplats har koll på digitala flöden.

Lindbäcks Bygg och BoKloks testbäddsprojekt adresserar två områden:

  1. Nedströmsflöde av information genom organisationen i form av planering, arbetsinstruktioner och standardiserade strukturer för informationsflödet
  2. Uppströms flöde av information med egenkontroll, dokumentation och kvalitetsuppföljning
Om testbädden

Testbäddsvärd: Lindbäcks Bygg och BoKlok

Testbäddsansvarig:

Anna Bergsten, digitaliseringschef, Lindbäcks Bygg
Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef BoKlok

Akademiskt ansvarig:

Gustav Jansson, universitetslektor i industriellt och hållbart byggande, Luleå tekniska universitet

Effektiviseringar genom industriellt byggande

Ett industriellt byggande med tydliga flöden av material och komponenter i fabrik har visat sig mycket effektivt. Det visar på effektiviseringar genom standardiserat arbete och genom ett samlat kvalitetsarbete runt en produktionslina.

Montage på byggplats, för de industriella byggarna, innebär en projektbaserad organisation där platsens utformning påverkar planering och byggplatsens logistik. Organisationen av arbetet anpassas till vilka resurser och vilken tidplan som satts för projektet. Synkning av olika flöden på en byggarbetsplats blir centralt för framdriften av bygget och för kvalitetsuppföljningen av arbetet. Anpassningar görs kontinuerligt på grund av påverkan, som väder, leveransförseningar eller resursunderskott.

Vid veckovis nedbrytning av planeringen till arbetsmoment kombinerar platschefen flöden av information från projekteringen, materialflöde från produktionen och direktleveranser med de resurser som står till hands för projektet. Återkoppling av arbetet sker genom manuell dokumentation med sammanställning efter byggprojekten. I dagsläget har de industriella byggarna svårt att ta vara på den linjeorienterade flödeseffektiviteten på byggplats och har utmaningar att anpassa sig från en projektorganisation till en flödesorienterad organisation.

Digitalt stöd för standardiserade arbetssätt

Inom området Nedströmsflöde av information genom organisationen i form av planering, arbetsinstruktioner och standardiserade strukturer för informationsflödet utvärderas applikationer och system för att åstadkomma ett standardiserade arbetssätt på byggplats genom nedbrytning av processen. Den övergripande frågeställningen för två av testbäddsprojekten är:

  • Hur kan standardiserade produktionsprocesser stödjas genom digitala strukturer på byggarbetsplats?
  • Kan en uppkopplad byggplats ge uppdaterad relevant information ned till operationellt arbete för platschef, arbetsledare och hantverkare samt vilka strukturer ska i så fall bära informationen?

För att få svar på frågorna testas olika informationsstrukturer med olika IT-system vid fem olika byggplatser. Utveckling av nya tillämpningar med spelteknologi, App-baserade planerings- och uppföljningsverktyg samt instruktioner virtuell verklighet är några av de tillämpningar som testats inom testbäddprojektet.

Strukturerad erfarenhetsåtervinning digitalt

Uppströms erfarenhetsåterföring och kvalitetsuppföljning genom dokumentation av egenkontroller är något som ska upprättas och följas enligt plan och bygglagen (PBL). De industriella byggarna har här utmaningar att skapa spårbarhet för genomförda egenkontroller och för kvalitetsrelaterade erfarenhetsåterföringar.

Den övergripande frågeställningen för de två senare testbäddsprojekten förväntas svara på hur strukturerad erfarenhetsåterföring kan stödjas genom digitala system på byggarbetsplats? För att få svar på dessa frågor har dokumentation av brandskyddstätningar testats för ett byggprojekt med skanning av QR-teknologi och automatisk dokumentation för lokalisering, operatör samt arbetsmoment. För att kunna synka olika flöden på byggplats krävs sömlösa informationsflöden mellan aktörer och system. Kombinationen av sensorer för erfarenhetsåterföring och strukturer för informationssystem inom egenkontroll testas därför parallellt för att ge kunskap om erfarenhetsåterföring på systemnivå inom testbäddsprojektet.