Dator med information i motljus.

Syftet med projektet är att dra övergripande slutsatser och utforma rekommendationer utifrån:

Fakta

Värd: LTU med stöd av LIU

Akademiskt ansvarig: Kåre Synnes, professor i distribuerade datorsystem, Luleå tekniska universitet

  1. De försök som genomförs inom ramen för de fyra testbäddarna inom projektet Uppkopplad byggplats
  2. Erfarenheter från andra industriområden som processindustrin och gruvindustrin
  3. Teknisk utveckling inom digital teknik såsom datakommunikation (WiFi-6, 5G) och ramverk för insamling, behandling och delning av data.

Projektet är ett stöd för de övriga testbäddsprojekten inom Uppkopplad byggplats inför, under och efter försök med digital teknik på byggarbetsplatser.

Ett exempel på det är Skanskas försök vid byggarbetsplatsen för Malmös nya sjukhusområde, där ett mycket tydligt behov av en pålitlig uppkoppling identifierades. TPO, ett företag som specialiserar sig på att etablera temporära eller fasta kommunikationsinfrastrukturer, kontrakterades därför för att etablera ett WiFi-nätverk på Skanskas byggarbetsplats i Malmö, i samarbete med Skanska Rental som sköter den fysiska driften på plats. Erfarenheten från testet är att cirka 70 procent av byggarbetsplatsens yta kunde täckas inom ramen för befintliga resurser och att uppkopplingen uppfattas som bra av byggarbetarna. Kostnaden bedöms däremot vara ett tydligt problem, där större byggprojekt kan dra nytta av liknande lösningar men där mindre byggprojekt troligen inte kan motivera kostnaden.

Roadmap och förslag på digital infrastruktur

Delprojektet arbetar med att ta fram en vägkarta (roadmap) som beskriver teknisk utveckling tillsammans med tillämpningar inom byggsektorn, ett förslag till en samordnad digital infrastruktur för byggindustrin baserat på erfarenheter från projektets andra delprojekt (kring uppkoppling, lokaliseringstjänster, insamling/bearbetning/lagring av data, med mera) och studier kring specifika tekniska möjligheter i närtid för byggindustrin (automatiserade kontrakt, delning av data, etcetera).

Den pågående etableringen av 5G och WiFi-6 kan slutligen lyftas fram som särskilt viktigt att bevaka för delprojektet, genom de möjligheter till korta fördröjningar, stora datamängder och fram för allt garantier som de erbjuder. Viktigt är även utveckling och anpassning av ramverk som Arrowhead Tools, vilka kan klart underlätta hantering av data på ett säkert sätt i byggprojekt. En samordnad digital infrastruktur innebär en bredare tillgång till digitala verktyg för byggarbetare.