Huvudaktörerna i projektet var de akademiska parterna Linköpings universitet (LiU) och Luleå tekniska universitet (LTU), testbäddsvärdarna NCC, Skanska, Peab, Cementa, Lindbäcks Bygg och BoKlok samt IQ Samhällsbyggnad som projektkoordinator.

Det genomförda projektet Uppkopplad byggplats bestod av fem testbäddsprojekt. I dessa fem testbäddsprojekt genomfördes ca 30 sprintar. Varje testbäddsprojekt hade en eller två värdar och ett flertal organisationer som är inblandade i de faktiska testerna.

Här finns resultat från de genomförda testbäddsprojekten.

– Vi hoppas att resultaten från det genomförda projektet Uppkopplad byggplats fungerar som en inspirationskälla och kunskapsbank som leder byggföretag och organisationer till ett tekniskt språng för byggbranschen. Språnget ska resultera i digitala arbetsmetoder, lägre klimatpåverkan, säkrare och mer automatiserad produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering säger Martin Rudberg, professor på Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats.

Det genomförda projektet Uppkopplad byggplats:
  • Var ett testbäddsprojekt som bestod av en förstudie (maj-okt. 2017) och ett huvudprojekt (nov. 2017-dec. 2021)

  • Koncentrerades på byggplatsens planerings-, produktions- och försörjningsprocesser

  • Genomfördes i samverkan mellan bygg- och IKT- aktörer, samt universitet. Totalt deltog 66 organisationer i 30 olika testprojekt

  • Vinnova bidrog med ca 25,5 miljoner kr, via regeringens strategiska samverkansprogram "Uppkopplad industri och nya material". Projektet som helhet omsatte närmare 83 miljoner kr

  • I projektet fanns riktade medel till start-upp-företag och SME:s

  • Uppkopplad byggplats var ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment, med IQ Samhällsbyggnad som koordinator

  • Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet ansvarade för projekt- och forskningsledning.