White paper: Vägval mot digitalisering av byggplatser

Läs ett white paper om Ett IP-perspektiv på system av system, av Ulf Bodin och Kåre Synnes, LTU

White paper: Gemensam och öppen digital infrastruktur

Läs ett white paper om hur en gemensam väg mot långsiktig och konstruktiv digital infrastruktur – så gör ni i byggbranschen det möjligt för oss andra att hjälpa till. Författare: Robert Pilstål, Diana Chroneer, Kåre Synnes, Ulf Bodin

White paper: Digitally Constructive Ecosystems

Read a white paper about A glimpse towards a Roadmap for Union Compliant and Digital Constructive Ecosystems powered by Twins surrounding the Construction Site
Writers: Robert Pilstål, Diana Chroneer, Ulf Bodin, Kåre Synnes (engelska)

White paper: Principle form of Big IoT Data Analytics on construction sites

Läs white paper av Scott Fowler, LiU, publicerad augusti 2021 (engelska)