White paper: Uppkopplad till byggplats – Sensorbaserad mätning av klimatdata i moduler

Läs ett White paper av Gustav Jansson och Jerker Lessing

White paper: Lätt att göra rätt – Digitalt stöd för systematiskt arbete av egenkontroller

Läs ett White paper av Gustav Jansson, Raafat Hussamadin och Anna Bergsten

White paper: Spårbarhet av genomförda arbetsmoment på byggarbetsplats – Standardiserad dokumentation för egenkontroll av brandtätningar med QR-system

Läs white paper av Gustav Jansson och Raafat Hussamadin

White paper: Minimera tolkningar på byggarbetsplats – Interaktiva arbetsinstruktioner baserat på VR-teknologi

Läs white paper av Gustav Jansson och Raafat Hussamadin

A Method to Produce & Visualize Interactive Work, paper for the 37th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2020)

Läs ett paper på engelska skrivet av Raafat Hussamadina, Jani Mukkavaaraa och Gustav Jansson, Ph.D.a