White paper: Säker inpassering på bygget

Läs ett white paper av Martin Rudberg, Claes Henschel och Ahmet Sezer som beskriver en AI-lösning för att säkerställa att obligatorisk skyddsutrustning används.

White paper: Säker vid arbetsfordon på bygget

I detta white paper beskriver Martin Rudberg och Claes Henschel en AI-driven visionsteknik för att undvika allvarliga arbetsplatsolyckor.

White paper: SmartHelmets and BuildingCloud Technologies

Läs ett white paper på engelska om Increasing safety and creating opportunities for productive construction sites av Ahmet Anil Sezer and Martin Rudberg

White paper: Modernised Inspection Process

Läs ett white paper om Increasing efficiency of the inspection process with issue management and localisation functions, av Ahmet Anil Sezer and Martin Rudberg augusti 2021 (engelska)

White paper: Smart leveranscontainer

Läs ett white paper om effektivare logistik med smarta leveranser, av Martin Rudberg och Yashar Gholami, publicerad augusti 2021

White paper: "Säker under lyftkranen"

Läs vårt White Paper från projektet, "Säker under lyftkranen", publicerad 2020-06-10